Đồng Hành Chương Trình Hiến Máu Cùng Bệnh Viện Chợ Rẫy

Tháng Sáu 17, 2023